7th август 2019

Strandardne ograde sa pletenom žicom i betonskim stubovima

Stubovi su proizvedeni od prednapregnutog betona I najčeśće se koriste za vinograde, voćnjake, protivgradnu odbranu i ograđivanje prostora.

Stubove izrađujemo u dimenzijama 7×7 i 9×9 cm.

Pletena žica koja se najčešće postavlja kada je ovakav tip ograde u pitanju je 150cm visine sa otvorom okca 60×60

Visine ove vrste ograde mogu biti: 120cm, 150cm, 180cm