Triglavska 35, 21472 Kulpin
063/7073-991

Paljena Žica

Detalji

Paljena žica najveću svrhu ima u gradjevinarstvu i služi za šalovanje.
Drugačije se još naziva tesarska i armiračka žica.
Nastaje žarenjem svetlo vučene žice bez prisustva kiseonika.
Glavna karakteristika paljene žice je ta sto ima veliku savitljivost i otpornost
na atmosferske uticaje.
Izradjuje se u debljinama od 1,2mm – 4mm.

Galerija